30.09.2023
Svátek má:
Jeroným
Bezpečnost
oficiální stránky obce
oficiální stránky obce

Poplatky

Vytvořeno (upraveno): 2021-12-06
Autor: Leona Plíšková

  

PŘEHLED POPLATKŮ ZA ROK 2023

 

Poplatky jsou splatné od 1.1.2023 do data uvedeného u každého poplatku, tzn. ÚHRADU POPLATKU PROVEĎTE AŽ OD LEDNA!!!

Hlídejte si prosím placení poplatků sami – nečekejte na upozornění k placení!

 

Poplatek za psa

Držitel psa má povinnost uhradit poplatek za psa staršího 3 měsíců.

Poplatek za 1. psa je 50,- Kč, za každého dalšího psa je poplatek 70,- Kč.

Splatnost poplatku – do 30.11.

 

Poplatek za odpady (popelnice)

Občané s trvalým pobytem – 400,- Kč/osobu

Chalupáři – 550,- Kč/nemovitost

Od poplatku jsou osvobozeny děti do 10 let.

Splatnost poplatku – do 30.11.

Popelnice jsou sváženy vždy jednou za 14 dní v úterý.

 

Vodné

Vyúčtování vodného probíhá každé pololetí (v červnu a prosinci)

Cena za m3 je 25,- Kč

Splatnost poplatku – do 31.7. (1. pololetí)

                              -  do 22.12. (2. pololetí)

 

Stočné – POZOR! DOCHÁZÍ KE ZVÝŠENÍ CENY STOČNÉHO

 

 Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že obec Slatina čerpala dotace na výstavbu splaškové kanalizace z Operačního programu fondu Životního prostředí ČR, požaduje po obci tento fond přiměřené navýšení ceny stočného. Dle výsledků z uplynulých let provozní náklady výrazně převyšují příjmy ze stočného. Proto je potřeba cenu upravit dle finanční analýzy zpracované poradenskou firmou LANAK. Pro rok 2023 se proto navyšuje cena na 50 Kč/m3.

 

Občané s trvalým pobytem – 1 800,-Kč/osobu/rok (150,- Kč/osobu/měsíc)

Chalupáři – 1 800,- Kč/nemovitost/rok

Splatnost poplatku – do 30.12.

 

Pokud si nechcete měnit trvalý příkaz pro platbu stočného, je možné nechat jej ve stávající částce a zbytek doplatit v hotovosti na obecním úřadě.

 

V případě zadání nebo změny měsíčního trvalého příkazu si můžete nastavit částku dle tabulky:

Počet členů v domácnosti

Částka měsíčního trvalého příkazu

1

150,-

2

300,-

3

450,-

4

600,-

5

750,-

6

900,-

 

 

 

Poplatky je možné uhradit:

-          v hotovosti na obecním úřadě v úřední hodiny pokladny

 

 

-         na bankovní účet19427741/0100

·        variabilní symbol – číslo popisné

·        zpráva pro příjemce – účel platby

-         v případě, že hradíte více poplatků najednou, můžete je poslat v jedné částce – ve zprávě pro příjemce pak prosím uveďte, co vše je v částce zahrnuto (např. KO+stočné+pes)

 

 V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na obecní úřad nebo napsat na emailovou adresu: obec.slatina@volny.cz.