17.10.2021
Svátek má:
Hedvika
Bezpečnost
oficiální stránky obce
oficiální stránky obce

Poplatky

Vytvořeno (upraveno): 2021-06-14
Autor: Leona Plíšková

 

Přehled poplatků 2021

Poplatky jsou splatné od 1.1. do data uvedeného u každého poplatku

 

Poplatek za psa

Držitel psa má povinnost uhradit poplatek za psa staršího 3 měsíců. 

Poplatek za 1. psa je 50,- Kč, za každého dalšího psa je poplatek 70,- Kč.

Splatnost poplatku – do 30.11.

 

Poplatek za odpady (popelnice)

Občané s trvalým pobytem – 400,- Kč/osobu

Chalupáři – 550,- Kč/nemovitost

Od poplatku jsou osvobozeny děti do 10 let. 

Splatnost poplatku – do 30.11.

 

Vodné

Vyúčtování vodného probíhá každé pololetí (v červnu a prosinci)

Cena za m3 je 25,- Kč

Splatnost poplatku – do 31.7. (1. pololetí)

                           - do 22.12. (2. pololetí)

Ve schránce vždy najdete lístek s částkou k zaplacení. Podrobné stavy jsou pak 

uváděny v tabulce na webových stránkách obce nebo Vám budou sděleny na 

obecním úřadě.

 

StočnéPOZOR! Dochází ke zvýšení ceny stočného

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že obec Slatina čerpala dotace na výstavbu splaškové kanalizace z Operačního programu fondu Životního prostředí ČR, požaduje po obci tento fond přiměřené navýšení ceny stočného. Dle výsledků z uplynulých let provozní náklady výrazně převyšují příjmy ze stočného. Proto je potřeba cenu upravit dle finanční analýzy zpracované poradenskou firmou LANAK.

Pro rok 2021 vychází průměrná cena 40 Kč/m3. V porovnání s okolními obcemi má naše obec i po zdražení nejnižší cenu.

Občané s trvalým pobytem – 1 440,-Kč/osobu/rok (120,- Kč/osobu/měsíc)

Chalupáři – 1 440,- Kč/nemovitost/rok

Splatnost poplatku – do 30.12.

 

Pokud si nechcete měnit trvalý příkaz pro platbu stočného, je možné nechat 

jej ve stávající částce a zbytek doplatit v hotovosti na obecním úřadě.

 

Poplatky je možné uhradit:

- v hotovosti na obecním úřadě v úřední hodiny pokladny:

PO, ST – 7:00 – 12:00, 13:00 – 14:30

ČT – 16:00 – 18:00

PÁ – 7:00 – 12:00

- na bankovní účet – 19427741/0100

• variabilní symbol – číslo popisné

• zpráva pro příjemce – účel platby

- v případě, že hradíte více poplatků najednou, můžete je poslat v jedné částce 

– ve zprávě pro příjemce pak prosím uveďte, co vše je v částce zahrnuto 

(např. KO+stočné+pes)

 

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na obecní úřad nebo napsat na emailovou adresu: obec.slatina@volny.cz